Gwarancja

Warunki gwarancji na urządzenia zakupione przez stronę SUPERSHIELD.pl

 1. Gwarant udziela Uprawnionemu gwarancji co do jakości urządzenia opisanego w niniejszym dokumencie (zwanego dalej sprzętem). Gwarancja ta nie narusza ustawowych uprawnień kupującego na terytorium RP. Warunki gwarancyjne oparte są na ogólnych warunkach gwarancyjnych producenta.
 2. Warunki oraz wymienione podzespoły, na które obowiązuje 24 miesięczna gwarancja opisane są w punkcie 10.
 3. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje wyłącznie wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym sprzęcie w związku z wadliwym procesem produkcyjnym.
 4. Gwarancją nie są objęte następujące części lub uszkodzenia:
  a) mechaniczne uszkodzenie sprzętu,
  b) wady powstałe poprzez używanie sprzętu niezgodnie z instrukcją obsługi,
  c) wady wynikłe wskutek niewłaściwego przechowywania lub konserwacji sprzętu,
  d) uszkodzenia wynikające ze zdarzeń losowych tj. zalanie, zawilgocenie, wyładowania atmosferyczne itp.
  e) elementy eksploatacyjne tj. bateria, stopniowe wypalanie wyświetlacza oraz powstałe podczas użytkowania ślady eksploatacyjne.
 5. Gwarancja wygasa na wskutek dokonania przez podmioty nie uprawnione jakichkolwiek napraw, przeróbek, modyfikacji czy zmian konstrukcyjnych oraz zmian w oprogramowaniu.
 6. Gwarant zapewnia bezpłatne usunięcie wady objętej warunkami w terminie 30 dni od daty dostarczenia wadliwego sprzętu wraz z kartą gwarancyjną. Serwis zastrzega sobie prawo do wydłużenia okresu naprawy o czas potrzebny na sprowadzenia części. O sposobie usunięcia wad objętych naprawą/wymianą decyduje wyłącznie Gwarant. 
 7. W celu dokonania zgłoszenia reklamacyjnego, reklamujący zobowiązany jest dostarczyć urządzenie z kartą gwarancyjną, dokumentem sprzedaży oraz formularzem reklamacyjnym oraz wszystkimi danymi osobowymi na adres podany w zakładce "Kontakt i dane firmy".
 8. Reklamujący zobowiązany jest do poniesienia kosztów przesyłki wynikających z konieczności dostarczenia reklamowanego sprzętu pod wskazany adres. Smart Vision Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia sprzętu/akcesoriów w czasie transportu spowodowane nieodpowiednim zabezpieczeniem przesyłki oraz jej zaginięcie.

9. 

Gwarancja standardowa na telefon 12 miesięcy na poniższe elementy:

- Niewłaściwe działanie wyświetlacza,

- Niewłaściwe działanie modułu bluetooth, WiFi oraz GPS,

- Niewłaściwe działanie czujnika zbliżeniowego i mikrofonu,

- Niewłaściwe działanie kamery tylnej,

- Niewłaściwe działanie portu ładowania,

- Niewłaściwe działanie wibracji,

- Wszelkie wady powstałe z przyczyn tkwiących w produkcie

 

10. 

Gwarancja 24 miesiące na urządzenia obejmuje:

- Niewłaściwe działanie głośnika rozmów oraz multimedialnego,

- Niewłaściwe działanie membrany głośnika multimedialnego,

- Niewłaściwe działanie kamery przedniej,

-Niewłaściwe działanie lampy błyskowej,

- Niewłaściwe działanie latarki,

- Niewłaściwe działanie przycisków wyciszania, głośności oraz włączania.

 

Gwarant nie wydaje telefonów zastępczych.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl